Postup transplantace vlasů

Transplantace vlasů je pro operatéra složitý proces, pro pacienta však zákrok není výrazně diskomfortní.

Transplantace vlasů má tři fáze:

 • předtransplantační fáze
 • samotná transplantace vlasů
 • post-transplantační fáze

Předtransplantační fáze

Před samotnou transplantací vlasů je nutné provést někdy i několik konzultací. Během nich získá pacient nejen názor specialisty, ale zejména doporučený postup řešení určený speciálně konkrétnímu pacientovi. Řešení, které vlasový chirurg navrhne, je vždy kompromisem představ klienta a  technologických  možností zvolené metody transplantace vlasů. Z našich zkušeností vyplývá, že cca 50% klientů podstoupí jednu etapu zákroku, ostatní klienti vyžadují z různých důvodů dvě a více etap. U klientů je vodné provést předoperační vyšetření praktickým lékařem.

Samotná transplantace vlasů

Samotná transplantace vlasů sestává ze tří fází: 

 • odebrání kožního štěpu
 • rozdělení kožního štěpu
 • přenesení kožního štěpu

  Odebrání kožního štěpu

  Fáze odebrání kožního štěpu spočívá ve vyjmutí štěpu s kvalitním porostem vlasů z týlní oblasti. Jeho velikost je odlišná, záleží také na použité metodě transplantace vlasů. Naše pracoviště používá klasickou metodu dle Orenteicha (jde o kombinaci FUT a strip), kdy v týlní oblasti vznikne jemná horizontální jizva.

  Rozdělení kožního štěpu

  V druhé fázi transplantace vlasů je hlavním cílem rozdělit kožní štěpy na menší části tzv. mikroštěpy obsahující 1-3 vlasové folikuly. Ty jsou potom uchovávány ve speciálním chlazeném roztoku.

  Přenesení kožního štěpu

  Poslední fáze transplantace vlasů spočívá v přenesení kožního štěpu do místa alopecie. Vlasové mikroštěpy se vsazují do nářezů pomocí mikropinzet.

  Post-transplantační fáze

  Po transplantaci vlasů lékař zhodnotí celkový stav klienta. Ten může posléze kliniku okamžitě  opustit, anebo stráví noc na klinice. Před odchodem je klient náležitě poučen. Po transplantaci vlasů je třeba počítat s týdnem volna. Stehy bývají odstraněny zpravidla 12. den po zákroku.

Napište nám
1000 znaků zbývá
Přidat soubory

vlasovamezoterapie